• IMG_20171107_145042.jpg
 • 58.jpg
 • DSC_0652.1.JPG
 • 45062849_2027574117299208_7739340735916277760_n.jpg
 • 25.jpg
 • DSC_0552.1.JPG
 • IMAG0541.jpg
 • IMG_20171107_144901.jpg
 • 59.jpg

Therapie gericht op kinderen met autisme – Iași

In de herfst van 2003 is gestart met het ontwikkelen van activiteiten voor kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis. De vraag naar deze activiteiten was uitgesproken in een gesprek met de instantie van de kinderbescherming te Iaşi kwam. Er was nog geen hulpverlening voor deze kinderen in de stad

Doelen:

 1. Het stimuleren en ondersteunen van een zo optimale ontwikkeling van de deelnemers van de stichting.
 2. Bevorderen van de sociale en professionele integratie van de deelnemers en het verbeteren van hun leefomgeving.
 3. Ondersteuning voor de families van de deelnemers.

 

Aangeboden diensten:

1. Therapie gericht op kinderen en jongeren met autisme (zowel in groepsverband als individueel),

 • Activiteiten voor het aanleren van vaardigheden en voor cognitieve stimulatie
 • Logopedie, stimuleren van de verbale en non-verbale communicatie
 • Onderwijsactivitieten

2. Ergotherapie

 • Activiteiten gericht op de ontwikkeling van zelfredzaamheid (Algemeen Dagelijk Leven)
 • Schoolse– en arbeidsactiviteiten
 • Creatieve therapie
 • Speltherapie

3. Bewegingstherapie

 • fysiotherapie voor kinderen met cerebrale parese of andere motorische aandoening
 • activiteiten ter bevordering van sensorische integratie, het kennen van eigen lichaam en om motorische vaardigheden aan te leren
 • bewegingsactiviteiten in het kader van methode Sherborne

4. Sociale en recreatie-activiteiten

 • Deelname aan evenementen, markten, exposities
 • Met elkaar de stad in, uitstapjes zoals museumbezoek
 • Feesten op speciale dagen: 2 april (dag voor ASS), 1 Juni (kinderdag), Kerst en Pasen, verjaardagen of landelijke feestdagen

5. Individuele hulp en steungroep voor ouders

 • Maandelijks komt de oudergroep bijeen
 • Individuele hulp wordt gegeven op aanvraag van de ouder

6. Informatieactiviteiten over Autisme Spectrum Stoornis

 

Het team „Ancora” is een jong team, bestaand uit gemotiveerde mensen, met ervaring in het aanbieden van therapie aan kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis.
Hierbij noemen we een gedeelte uit de cursussen die door de teamleden met goed resultaat zijn afgesloten: Methode Sherborne, Sensorische integratie bij personen met een Autisme Spectrum Stoornis, Cognitieve therapie bij het kind, adolescent en volwassene met neuro psychische gedragsaandoeningen – Elementen vanuit het Educatieve  Programma   TEACCH,   Begeleiding en coaching op het gebied van Autisme, Basistraining in methode Geef me de 5 (auteur Colette de Bruin), internationale conferentie Autisme begrijpen! Sensorische waarneming, communicatie en taal – technieken en behandelingen (spreker Olga Bogdashina), Profesisoneel traject ter specialisering in autisme (specialisten vanuit LunetZorg), het programma activiteitenbegeleider. Bij deze cursussen waren specialisten betrokken vanuit Nederland, België, Groot-Brittanië, Amerika en Roemenië.